NLP Technieken en begrippen

Mindfulness

Oefening: In het HIER en NU komen (observeren)

Deze oefening zal je helpen om makkelijker los te komen van gedachten/denken door in het NU te komen. Het NU begint NU en het NU eindigt NU. In feite is er alleen maar NU. De enige manier om te ontsnappen aan het NU is om in je denken te gaan zitten. Wanneer je volledig in het NU bent is er geen ruimte voor gedachten. Het NU is het moment van innerlijke stilte waarbij er even geen gedachten zijn of wanneer je heel bewust in de observatie rol zit kijkend naar je eigen gedachten. Op dat moment ga je niet op in je denken maar blijf je op afstand en meer verbonden met het moment.

Aan niets denken!

Sluit je ogen. Haal een paar keer diep adem waarbij je bij iedere uitademing verder ontspant. De komende minuut is het verboden om aan iets te denken. Houd je ogen gesloten en ervaar wat er gebeurt. Schrijf op als er toch gedachten waren en zo ja welke?

Herhaal de oefening. Maar laat nu elke gedachte vrij opkomen voor de komende 3 minuten (langer dan zojuist). Verzet je er niet tegen gedachten die zich aandienen maar blijf iedere gedachte observeren alsof je er van een afstand naar kijkt. Observeer ook spanning in je lichaam of bepaalde lichamelijke sensaties. Ervaart wat er gebeurt als je blijft observeren.  Sluit ook je ogen voor deze oefening!

Observeren 

Misschien heb je al gemerkt dat je gedachten meer tot rust kwamen nu je in de observatie rol zit. Verzet heeft geen enkele zin. De kunst, om los te komen van denken, zit in het feit dat je leert te observeren zonder je te verzetten of er in mee te gaan. Zodra een gedachte als “waar” of “serieus” ervaart (bv. je moet echt nog iets belangrijks regelen vandaag) zal het je direct overnemen. De gedachten volgen elkaar op in sneltreinvaart en zetten aan tot spanning of een gejaagd gevoel. De gedachte leidt jou i.p.v. jij de gedachte.

Luisteren naar je denken (de waarnemersrol)

Ga de komende minuut eens te met je volle aandacht LUISTEREN naar elk geluid dat je waarneemt!

Wanneer dit lukt hervat je het luisteren. Maar dan focus je op het luisteren naar gedachten die opkomen. Doe dit zonder de dialoog met jezelf aan te gaan! Dus heel bewust alleen maar luisteren, en ook echt alleen maar luisteren. Merk op hoeveel gedachten nu nog opkomen wanneer jij VOLLEDIG in de WAARNEMERS rol zit! Schrijf op wat je ervaart.

In verbinding komen met jezelf en je omgeving (wandelen en in het HIER en NU komen)

Je zult merken dat observeren je niet alleen helpt om gedachten stil te krijgen. Tegelijkertijd neemt namelijk de verbinding met de omgeving toe! Door alles te observeren in en om je heen kom je werkelijk in het NU. Ga eens een wandeling maken en wordt je heel bewust van je omgeving. Doe dit in stilte en blijf observeren. Vanuit je observatie maakt je contact met alles en iedereen in je omgeving door je aandacht op al deze aspecten tegelijk te richten. Je kunt dit trainen door bv. het aantal geluiden te tellen van vogels, auto’s of andere repeterende geluiden. Maar neem ook heel bewust tegelijkertijd alle kleuren waar die voorwerpen hebben of de omgeving je laat zien. In deze toestand van verbondenheid ben je innerlijk heel alert en aanwezig. Schrijf op hoe je dit ervaart, met name in de verbinding.