NLP Technieken en begrippen

Mindfulness

Oefening: Identificatie met het pijnlichaam doorbreken

Emotioneel lijden is in de meeste gevallen niet nodig. Emotionele pijn die je nu schept, is altijd één of andere vorm van niet aanvaarden, van onbewuste weerstand tegen wat er is. Het denken wil iets anders dan er is. Het is dan aan het veroordelen en emoties voelen negatief. Lijden is het gevolg van identificatie met vorm.

  • Naast pijn die je nu maakt, is er ook pijn uit het verleden. Dit leeft voort in je lichaam en geest. Het kan in slapende en actieve toestand verkeren. Het is een veld van 'negatieve' energie. Zie het als levensenergie die opgesloten is en niet meer stroomt. Deze energie noemt Eckhart Tolle het emotionele pijnlichaam.
  • Let op elk teken van ongelukkigheid in jezelf, in welke vorm dan ook. Boosheid, somberheid, jaloezie, ongeduld... Het kunnen allemaal uitingen zijn van het pijnlichaam, als het verleden dat in je voortleeft. Zelfs de kleinste irritatie is een vorm van pijn.
  • Neem het pijnlichaam waar en voel het energieveld in je lichaam. Aanvaard dat het pijnlichaam er is. Ga er niet over nadenken. Oordeel niet. Word je bewust van zowel de emotionele pijn als van jou als de waarnemer, de zwijgende toeschouwer. Weet wat je ware identiteit is. Wees de stille waarnemer. Zo doorbreek je de identificatie met het pijnlichaam.
  • Terwijl je het pijnlichaam waarneemt, kan het nog een tijdje actief blijven, zoals een wiel dat nog even blijft doordraaien terwijl het niet meer aangedreven wordt. Blijf aanwezig als de oplettende beschermer van je eigen innerlijke ruimte. Geef niet toe aan de verleiding van het verstand om je opnieuw te identificeren met pijn. Pijn voedt zich met meer pijn. Maar wat het niet kan verdragen is het licht van je bewustzijn. Hoe sterk pijn ook lijkt te zijn, de macht van je bewustzijn is altijd sterker. Hoe meer je het Nu kunt erkennen en aanvaarden, des te meer ben je vrij van pijn.

 

Als je weet dat je je niet op je gemak voelt, schept dat weten een stille ruimte die je onvrede liefdevol omhult. Je laat pijn dienen als brandstof voor de vlam van je bewustzijn. De vlam gaat hierdoor helderder branden. Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je de onvrede volkomen aanvaardt, wordt deze veranderd in vrede... Dat is het wonder van overgave.

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com