NLP Technieken en begrippen

Mind Mapping

Gestructureerd en creatief leren denken

In onze geest heerst een creatieve chaos. Vrijwel niets is keurig geordend op systeemkaarten en in mappen en laden. Het denken verloopt op dezelfde manier als het ophalen van herinneringen uit het geheugen: associatief.

Associatief wil eigenlijk zeggen dat we bij het bijeengaren van ideeën van de hak op de tak springen. Gedachten, invallen, waarnemingen, ervaringen en herinneringen klotsen ongeremd door elkaar.

De Engelse psycholoog Tony Buzan heeft een theorie ontwikkeld die gebaseerd is op de associatieve werking van onze mind (denkprocessen): de Mind Maps.

Belangrijke elementen van zijn theorie zijn:

  • Schrijf het belangrijkste woord, het thema waar het omgaat, in het midden en trek er een kader omheen.
  • Trek, uitgaande van dit kader, een krans van lijnen naar buiten; het zijn de takken die van boven gezien uit de boom (kader) groeien.
  • Noteer naast de takken de eerste woorden die u te binnen vallen naar aanleiding van het centrale woord in het midden.
  • Bij ieder woord krijg je nieuwe invallen. Schrijf (of teken een symbool) als een sleutelwoord naast nieuwe zijtakken.
  • Uit ieder zijtak kunnen nieuwe zijtakjes groeien met nieuwe sleutelwoorden.

 

Essentie van de mind mapping is om orde te brengen in de chaos van "invallen”, zodat je je eigen denkproces leert kennen. Wat link je aan wat? Hoe zijn jouw "denk-kaarten" samengesteld? Hoe vind jij de weg in je geestelijke landkaarten? Welke associaties heb je als je denkt aan..........?

Bij de techniek van mind mapping gaat het om je eigen manier en regels te ontwikkelen, zodat je optimaal gebruik kunt maken van je eigen denkprocessen. Leren ontdekken hoe je je creativiteit kunt stimuleren. Vanuit het basisprincipe van mind maps kun je eindeloos variëren met kleuren, lijntjes, symbolen, eigen accenten en structuren tot de techniek een persoonlijk denkkader wordt. Iets van jezelf!