NLP Technieken en begrippen

Milton model

Milton H. Erickson

Het Miltonmodel is door Bandler en Grindler gemaakt naar aanleiding van het vage taalgebruik van Milton Erickson (1901-1980). Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne hypnotherapie. Veel NLP-patronen zijn gebaseerd op zijn werk.

Wanneer je vanuit het Metamodel in staat bent het wereldbeeld van de ander bloot te leggen, kun je het ook omdraaien. Daar waar het Metamodel uitgaat van taalovertredingen worden ze binnen Milton taal bewust ingezet. Door vage taalpatronen in te zetten en af te stemmen op de beleving van de ander krijg je toegang tot onbewuste hulpbronnen.

Met name wanneer je vanuit een coachende rol met iemand in gesprek bent zou je graag willen dat de ander een aantal aannames doet die wellicht bruikbaar kunnen zijn voor het scheppen van een ‘nieuw’ wereldbeeld. We maken hierbij gebruik van upchuncking. Hierdoor wordt het minder specifiek en ontstaan er meer keuzemogelijkheden wat betreft interpretatie. Met name als de context verdwijnt. Hoe vager de uitspraak die we horen, hoe meer betekenissen dit kan hebben.

Miltonmodel en Metamodel

Het Miltonmodel is het spiegelbeeld van het Metamodel en staat dus juist bol van de generalisaties, vervormingen en weglatingen. In het algemeen kan gesteld worden dat het Miltonmodel mensen in een trance toestand brengt en het Metamodel mensen juist uit een trance toestand haalt. Hierbij is de trance toestand een toestand waarbij onze aandacht sterk naar binnen gericht is en er een lichte Hypnose ontstaat.

Erickson zag het onbewuste niet (zoals Freud) als een poel vol ziedende impulsen, maar als een pakhuis vol hulpbronnen, creativiteit en wijsheid. Hypnotherapie was voor hem een manier om mensen te leren die mogelijkheden te benutten. Hij benadrukte het belang van subtiele non-verbale boodschappen in de menselijke communicatie en droeg verschillende praktische technieken aan.

Voorbeelden Miltontaalpatronen

Hieronder tref je voorbeelden aan van Miltontaalpatronen. Deze kun je inzetten om trance of hypnose-inductie in te zetten. Je zet daarmee bewust vervormingen, generalisaties of weglatingen in in taal.

Miltontaalvoorbeelden-1
Miltontaalvoorbeelden-2
Miltontaalvoorbeelden-3
Miltontaalvoorbeelden-4

Meer voorbeelden?

Binnen het kenniscentrum tref je meer uitgewerkte voorbeelden aan van zinsconstructies met deze patronen. Klik hier voor meer voorbeelden.

 

Wil jij ook hypnosetaal leren toepassen om weerstand te reduceren?