NLP Technieken en begrippen

Metamodel

Wat is het metamodel?

Door middel van taal geven we ons model van de wereld (interne representatie) vorm naar de buitenwereld. En meestal is dat maar een fractie van dat wat we ervaren hebben. Hierbij ontstaan ook nog eens tal van vervormingen en generalisaties.
Drie filters welke ook binnen het NLP Communicatiemodel worden uitgelegd zijn ook binnen ons taalgebruik aanwezig, namelijk:

 

Stel dat iemand het volgende zegt: “De zaal zat bom en bomvol” of “Dit komt écht nooit meer goed”. Dan zal het voor die persoon zelf duidelijk zijn wat hij/zij bedoelt. Daarentegen kunnen er voor jou wat vraagtekens zijn. Want hoe ‘vol’ is bomvol nu eigenlijk? En wat bedoelt iemand met “Dit komt écht nooit meer goed”? Wat is er precies gebeurd? Het zou zo maar kunnen dat er heel veel is goed gegaan en er slechts een klein deel is misgegaan?

We missen informatie om een zo nauwkeurig mogelijke voorstelling te maken van dat wat zich heeft afgespeeld. Met het Metamodel kunnen we meer inzicht krijgen in dat wat er wordt gegeneraliseerd, vervormd of weggelaten. Het Griekse woord “meta” betekent “boven”. Het metamodel is “meta” ten opzichte van iemands wereldmodel. Enkele andere voorbeelden waarin het woord meta wordt gebruikt:

  • Meta-analyse: het analyseren van een gebruikte analysemethode.
  • Metataal: een taal waarmee (computer)talen kunnen worden beschreven.
  • Metadata: gegevens die informatie bevatten over de structuur van die informatie.

 

Het Metamodel binnen de NLP geeft een metacontrole over de ‘taal’ die bijvoorbeeld een ‘cliënt’ gebruikt. Het metamodel bestaat uit een verzameling taalpatronen, woorden, zinsdelen en uitdrukkingen met bijbehorende vragen. Deze zijn bedoeld om specifieke informatie te verkrijgen en om de ander te helpen zijn wereldmodel weer met zijn concrete ervaringen te verbinden.

Wat wil je bereiken met het Metamodel?

  • Verandering mogelijk maken. Het stimuleert de cliënt zijn of haar wereldbeeld bij te stellen en het biedt daardoor meer keuzemogelijkheden.
  • Nauwkeurige informatie verzamelen. Generalisaties worden blootgelegd en vooronderstellingen worden duidelijk. Beide doelen vergroten bovendien de speelruimte waarbinnen naar hulpbronnen gezocht kan worden.

Een andere techniek voor het verkrijgen van concrete informatie is chunking. Lees hier meer over chunking.

Hoe is het Metamodel ontstaan?

Het Meta Model is afgeleid van het werk van Virginia Satir, geboren op 26 juni 1916, overleden in 1988. Zij stond aan de basis van de moderne familietherapie. Haar werk is op grote schaal door Richard Bandler en John Grinder bestudeerd. Samen schreven zij het boek 'Changing With Families' met de subtitel 'a Book About Further Education for Being Human'.

Metamodel taalovertredingen

Voor elk van de metamodel ‘overtredingen’ bestaan één of meer vragen. Deze vragen worden uitdagingen genoemd. Ze nodigen de cliënt uit zijn overtredingen te specificeren. Belangrijk bij het stellen van de vragen is dat dit gebeurt in rapport zodat het stellen van vragen niet gaat lijken op een kruisverhoor. In de volgende 3 tabellen worden vervormingen, generalisaties en weglatingen in taal uitgelegd. Lees hier meer over vraagtechnieken.

Samengevat

Bovenstaande 3 tabellen kun je eenvoudig samenvatten in de volgende uitdagingen:

Hypnose taal

Daar waar bovenstaand Metamodel gebruikt wordt om door te vragen naar vervormingen, generalisaties en weglatingen worden deze bewust ingezet binnen Miltonmodel, ook wel hypnose taal genoemd. Lees HIER meer over Hypnose taal door Milton Ericson.

Meer weten?

Hieronder tref je aanvullende en verdiepende onderwerpen: