NLP Technieken en begrippen

Lichaamshouding

Excellente fysiologie (houding)

Er bestaan hierin verschillen tussen visuele, auditieve en kinesthetische personen. Visuele mensen hebben de neiging om veel te bewegen, wat de aandacht van de inhoud af kan halen. Auditieve mensen staan neutraal, bewegen weinig, waardoor het statisch over kan komen. Kinesthetische mensen hebben de neiging om een houding te zoeken waarin ze zich aangenaam voelen en daardoor onderuit gezakt of scheef leunend hun verhaal doen.

De optimale staande coachhouding is: Rechtop staan, gewicht verdeeld op beide voeten, voeten in een lichte spreidstand, de romp recht boven de benen en het hoofd recht boven de romp. Span die spieren aan die functioneel zijn om aan te spannen.

  • Ontspannen: slap hangend, in elkaar gedoken = je treedt uit je kracht.
  • Gespannen: kaarsrecht, zo stijf als een plank = je verliest energie.

 

Disbalans in fysiologie

  • Te veel steunen wisselend op je linker- en/of rechterbeen (hangen)
  • Te veel bewegen met handen (of voeten); overbodige (niet functionele) gebaren
  • Geen lichaamsbeweging en/of handgebaren (Frozen)
  • Hoofd naar één kant (links of rechts, houding van de afleider (Satir categorie))
  • Romp scheef boven het bekken
  • Voorover hangende rug of achterover hangend vanuit het bekken

Let wel; elke incongruentie in onze lichaamshouding is een weergave van een innerlijke incongruentie. Een innerlijke disbalans wordt door ons lichaam weerspiegeld.