NLP Technieken en begrippen

Strategie en beleid - Visie en missie

Vaak wordt visie en missie met elkaar verward. Het verschil zit erin dat de visie aangeeft hoe in de toekomst een ideaal bedrijf ontstaat door de manier van werken en samenwerken. Het is een ideaal toekomstbeeld. De missie geeft aan waar het werk van de organisatie om draait, vanuit welke ideologie het bedrijf werkt. Het is het maatschappelijke bestaansrecht.

Een visie geeft meer aan wat er wordt gedaan (het gedrag van de organisatie vanuit bepaalde overtuigingen) en een missie geeft meer aan waar het bedrijf voor staat (de principes en houding van de organisatie). Als metafoor kunnen we stellen dat visie en missie samen de persoonlijkheid van de organisatie vormen.

Visie

Een visie is een ideaalplaatje, een foto waarop te zien is hoe de organisatie er in de toekomst uitziet. Hoe er wordt gewerkt en samengewerkt, zowel met klanten als met elkaar. Een visie geeft iets weer over de ambitie van de organisatie.

Voorbeeld 1

Een callcenter heeft de volgende visie:

"Wij zijn het meest klantgerichte callcentre van Nederland, waar de opbeller aangenaam wordt verrast door de warmte, het initiatief en de snelheid waarmee aan de telefoon wordt gereageerd.”

In deze visie draait alles om warmte, initiatief en snelheid. Voor de medewerker zijn vervolgens duidelijke doelstellingen te formuleren.

Voorbeeld 2

Een opleidingsinstituut heeft de volgende visie: "Wij hebben een hechte vertrouwensrelatie met onze klanten, waardoor vanuit samenwerking een doorlopend verbeterproces plaatsvindt bij onze relaties."

In deze visie draait alles om vertrouwen, samenwerking en verbeterprocessen bij de klanten. Voor de medewerkers is het duidelijk waar het binnen deze organisatie om draait.

Met een visie bepaalt een organisatie in feite haar gedrag. Klanten en medewerkers kunnen beoordelen of ze zich hierbij prettig voelen. Wil men onderdeel zijn van deze aanpak, heeft men dezelfde ambitie en geloof in deze toekomst? Indien dit leidt tot positieve bevestiging kan er een huwelijk worden gesloten, waarbij het gewenste gedrag duidelijk is.

Missie

De missie wordt ook wel mission statement genoemd oftewel beginselverklaring. Een missie geeft het bestaansrecht weer van de organisatie. Een missie geeft antwoord op de gecombineerde vraag: 'Waarom kunnen wij bestaan en wat is ons nut in de maatschappij?' De missie geeft aan vanuit welke ideologie er wordt gewerkt, en wat het doel daarvan is.

Voorbeeld 1:

De missie van een internationale nieuwszender op televisie luidt: LIVE

Deze missie is bijzonder sterk, omdat hij in één woord aangeeft waar het allemaal om draait: live verslag doen van belangrijke gebeurtenissen in de wereld en deze direct in de huiskamer van alle mensen op de wereld brengen. Het doel en de richting van dit bedrijf is met één woord duidelijk voor alle klanten en medewerkers.

Voorbeeld 2:

De missie van een bekend opleidingsinstituut luidt: “Het ontwikkelen van talenten van mensen en organisaties, uitgedrukt in concrete resultaten.”

Deze missie maakt duidelijk dat alles draait om talentontwikkeling binnen organisaties. Dit bedrijf staat voor talentontwikkeling met positieve resultaten als gevolg. Een missie dient heel breed te zijn geformuleerd, zonder hele concrete doelen en afbakeningen. Een missie geeft namelijk het maatschappelijk bestaansrecht aan en niet de strategie en de doelen. Door een brede missie kan een organisatie telkens opnieuw bepalen of bepaalde activiteiten wel of niet thuishoren binnen haar bedrijf. Het doel van een missie is vooral om klanten en medewerkers duidelijk te maken vanuit welke grondbeginselen deze organisatie werkt.

Na het bepalen van visie en missie, kunnen doelstellingen en strategieën worden gemaakt.

Lees hier meer over doelstellingen en strategie.