NLP Technieken en begrippen

Soorten vragen

Vragen zijn het smeermiddel van verbale communicatie. Met de juiste vraag til je een gesprek naar een hoger niveau – met de verkeerde vraag loopt het op de klippen. Hier vind je alle soorten vragen op een rijtje met voorbeelden en kenmerken.

  Voorbeelden Kenmerk
1. Gerichte vraag Hoe laat is het?

 

Korte duidelijke vraag naar feitelijke gegevens.
  Hoe groot is het verloop?  
  Wat is het ziekteverzuim-percentage?  
2. Open vraag Wat doet u in zo'n geval? Vraag naar wat iemand ergens van weet of vindt, waarbij het antwoord geheel open is.
  Hoe is de sfeer op de afdeling?  
  Wat zijn de procedures?  
3. Gesloten vraag Bent u een man? Vraag waarop het antwoord al is ingegeven in de vraag doordat het antwoord alleen ja of nee kan zijn.
  Is er brand?  
  Heb je de computer aan staan?

 

 
4. Keuze vraag Is het wit of zwart?

 

Vraag waarin de mogelijke antwoorden al zijn aangegeven.
  Bent u ongehuwd, gehuwd, of gescheiden?  
  Bent u voor of tegen?

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden Kenmerk
5. Meervoudige
vraag
Aan hoeveel mensen heeft u direct en indirect leiding ? Vraag waarin meerdere vragen tegelijk liggen besloten.
  Voer jij functionerings-gesprekken en maak je daar verslag van?  
  Wil je koffie of thee en heb je er suiker in?  
6. Vraag ter
verduidelijking
(doorvragen)
Kunt u dat toelichten? Vraag naar verduidelij­king van iets dat de ander ter sprake heeft gebracht.
  Kunt u een voorbeeld geven?  
  Wat bedoelt u precies?  
7. Suggestieve
vraag
U zult zeker wel denken dat.....?

 

Vraag waarin het antwoord wordt opgedrongen vanuit een veronderstelling.
  U bent het toch met mij eens dat......?  
  Dat vindt u toch ook?

 

 
8. Retorische vraag Zijn wij niet allemaal trots op dit bedrijf? Een bewering in vraagvorm: antwoord wordt niet verwacht.
  Moeten wij niet vaststellen dat......?  
9. Reflecterende
vraag
U bent er niet zo gerust op? Vraag waarin een indruk wordt samengevat, om te toetsen of men het goed begrepen heeft.
  U vindt dat het zo goed gaat?  
  U bent het daar niet mee eens?  

 

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com