NLP Technieken en begrippen

Personeelsontwikkeling - bedrijfsopleiden

Onder bedrijfsopleiden verstaan we het gecoördineerd organiseren en uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben om de kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag/houding van de medewerkers te beïnvloeden, zodat ze een bepaalde taak of functie naar behoren kunnen vervullen. Het gaat om verandering en ontwikkeling, waardoor doelen beter en gerichter bereikt kunnen worden.

Bedrijfsopleiden is een voorwaardenscheppende activiteit. Opleiden is een containerbegrip. We kunnen hieronder verstaan scholing, vorming, training (intern en extern). Kortom allemaal mogelijkheden om de ontwikkeling te bevorderen.

Doelen van bedrijfsopleiden

Bij de doelen van opleiden kunnen we een onderscheid maken naar:

  • doelen vanuit het belang van het bedrijf
  • doelen vanuit het belang van de medewerker

 

Belang van het bedrijf

Bij bedrijfsopleiden staat het belang van de onderneming op korte en lange termijn voorop. Bij korte termijn gaat het om het direct beïnvloeden van de prestatievaardigheden van de medewerkers. Bij lange termijn bedoelen we het bewust investeren in de ontwikkeling van die houdingen en de kennis en de vaardigheden waarvan de verwachting is dat zij in de toekomst bepalend zijn voor het succes van de onderneming.

Belang van medewerker

Naast het bedrijfsbelang richt bedrijfsopleiden zich ook op het korte en lange termijn belang van de medewerker. Het kortetermijnbelang voor de medewerker heeft betrekking op het goed, optimaal en prettig kunnen functioneren in de huidige functie/organisatie. Het lange termijn belang voor de medewerker heeft betrekking op zijn persoonlijke loopbaanontwikkeling en employability.

Voordelen en effecten

Medewerkers opleiden is nuttig en nodig. Het levert tal van voordelen of positieve effecten op: economisch en sociaal. In het volgende overzicht staat een aantal voordelen en positieve directe en indirecte effecten.

Voordelen en effecten van opleiden

Voor het bedrijf Voor de medewerker
Competenter:

Medewerker(s) leren kennis en vaardigheden begrijpen en beheersen die nuttig zijn voor hun werk.

Gevoel van waardering:

Er wordt in mij geïnvesteerd, dus ik ben belangrijk.

Vakbekwamer:

Medewerkers ontwikkelen hun vakbekwaamheid beter, blijven bij met hun kennis en vaardigheden.

Erkenning:

Gemotiveerde ideeën/voorstellen/verzoeken van mijn kant worden serieus behandeld.

Hogere kwaliteit:

Medewerkers kunnen beter voldoen aan de kwaliteitseisen in hun werk.

Ontwikkeling en ontplooiing:

Ik kan mijzelf verder ontwikkelen.

Hogere productiviteit:

Medewerkers produceren meer; er zijn minder faalkosten.

Employability:

Ik verwerk kennis, vaardigheden en attitudes die mijn inzetbaarheid bij dit bedrijf of andere organisaties vergroten.

Innovatiever:

We zijn beter en sneller in staat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen; medewerkers dragen meer ideeën aan.

Verdiencapaciteit:

Door voor de organisatie nuttige opleidingen te volgen, kan ik mijn verdiencapaciteit op peil houden/vergroten.

Hogere betrokkenheid:

Medewerkers zijn zich meer bewust van het belang van goed kunnen (blijven) functioneren; tonen actievere houding in functioneringsgesprekken en denken meer in termen van belang voor de onderneming en het eigen functioneren.

Zekerheid:

Door de verkregen kennis en inzichten voel ik me zekerder. Ik durf door middel van de onderbouwing nu beter mijn mening te geven. Daarnaast weet ik, na contacten met medecursisten, dat ik niet alleen sta met mijn ‘probleem’.