NLP Technieken en begrippen

Overleg en gespreksreminders

Onderstaande tips kunt u gebruiken in uw gespreksvoering.

Wie vraagt leidt!

Neem niet klakkeloos aan dat datgene dat u wilt bespreken ook uw gesprekspartner belangrijk vindt. Peil middels het stellen van open vragen vanuit welk referentie kader uw gesprekspartner opereert. Gesloten vragen zoeken ook voornamelijk bevestiging of ontkenning van wat de vraagstellen al weet of vermoedt.

Laat de ander uitspreken!

Dat doen we toch altijd? Ongetwijfeld, we wachten keurig tot de ander niets meer zegt. Is die ander dan ook echt uitgesproken? Is het denkbaar dat als we niet onmiddellijk reageren dat de ander weer begint te praten? Zouden dat ook wel eens zaken kunnen zijn die hij/zij eigenlijk graag als wisselgeld achter had willen houden?

Alles heeft 2 zijden! Versterk positieve signalen

Pik in 1e instantie alleen de zaken eruit die u kunt gebruiken. Probeer die te versterken of door uw gesprekspartner te laten verduidelijken middels vragen als: “Hoe bedoelt u dat?” of “Wat nog meer?” Verleng dus het positieve signaal als u dat op dat moment goed uitkomt.

Positief labelen

Wees je bewust met wat voor beelden je van de ander c.q. de situatie een gesprek in gaat. Ga je erin met een beeld van “dit wordt vechten”, dan krijg je waarschijnlijk nog gelijk ook. De ander merkt aan je, dat je een strijdlustige houding aanneemt en gaat ook over tot een andere houding. Probeer zo lang mogelijk positief of neutraal de situatie te labelen, dat geeft je de meeste vrijheid van handelen.

Respecteer de mening van de ander

Pak mensen hun meningen niet af. Mensen willen serieus genomen worden. Hebben ze dat gevoel niet, dan zie je het thema steeds weer terug horen.

Negeer negatieve signalen

Wat doen we dan met de zaken die ons op dat moment niet van pas komen? Oost-Indisch doof zijn! Niet op reageren! In elk geval niet versterken door te vragen: “Waarom vindt u dat?” of -nog erger- zeggen dat iemand daarin ongelijk heeft. Waarom niet? Het zou wel eens kunnen zijn dat iemand dat argument naar voren heeft gebracht als een schijn-argument. Het grootste gevaar is dat we dan van een mug een olifant maken.

Negatieve signalen die blijven terugkomen

Negatieve aspecten zijn niet te ontkrachten zonder dat de ander het gevoel heeft te verliezen. Roeren in troebel water heeft ook geen zin. Wat dan wel? Negatieve kanten kunnen we dan alleen maar serieus nemen en er begrip voor tonen. Alles heeft toch twee kanten? Niet in discussie gaan! Gelijk geven en de positieve elementen die de ander reeds verwoord heeft herhalen en ernaast plaatsen. Voorbeeld: “Daar heeft u volkomen gelijk in, daarvoor heeft u dan ook……!”

Niet willers

Bij “niet-willers” de vraag stellen: onder welke voorwaarden zou je wel
instemmen/meegaan…?

Vragen motiveren

Veel vragen stellen kan wel eens als een verhoor overkomen. Dat kan als vervelend ervaren worden door de partner. Waarom stellen we eigenlijk al die vragen? Heeft dat niet te maken met het feit dat we het beste met onze gesprekspartner voor hebben? Weet de ander dat ook, of zullen we hem dat moeten laten weten? Door het motiveren van de belangrijke vragen kun je de ander laten zien dat de vraag in zijn/haar belang is gesteld.

Voorbeeld:
“hoeveel kunt u op dit moment hieraan uitgeven?”

(Dat lijkt een onbehoorlijke vraag als je nog niet eens iets gekocht hebt.)
“Dat vraag ik omdat we nu een rente vrije betalingsregeling mogen treffen.”
(Oh, ik kan er persoonlijk voordeel uit halen.)

Het motiveren van vragen doet men door toevoegingen als:

  • Ik vraag dit, omdat…..
  • Ik dacht dat, omdat….

Onderzoeken

Blijf niet te veel in je eigen hypotheses hangen, dat kan je blokkeren. Toets ze, dan kan je het kwijt. Duik verder de ijslaag in (onderzoeken)

De ander de keuze laten

Door middel van keuzemogelijkheden aan te geven, de ander kiezen uit alternatieven. Hiermee heb je invloed op de denkrichting van de ander. Het is ook een middel om de verantwoording te plaatsen bij de ander.

Zwijgen = macht

Dit geldt voor degene die in staat is iets langer zijn mond te houden dan de ander of in elk geval niet als eerste het onderwerp dat hij/zij zo graag wil bespreken aansnijdt. Dit bepaalt tevens de sfeer van het gesprek als u in plaats daarvan eerst persoonlijke interesse in uw gesprekspartner te tonen. U kunt dan zelf het moment bepalen waarop het onderwerp wordt besproken.