NLP Technieken en begrippen

Helende Reis (emoties)

De Helende Reis - The Journey - Reis door de emoties

De Helende Reis (ook wel The Journey genoemd) is een effectieve methode om door zelfonderzoek de emotionele en spirituele kern van een probleem op te sporen en op te lossen. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse Brandon Bays. Zij heeft deze methode ontwikkeld n.a.v. haar eigen emotionele helingsproces toen ze kanker kreeg. Ze kwam er achter dat de oorzaak van de kanker in haar buik was terug te voeren op onverwerkte emoties uit haar jeugd. De Helende Reis richt zich op de onderliggende oorzaak van een probleem en kan goed worden gecombineerd met andere therapieën of coaching. Binnen NLP is deze oefening ook wel bekend als een Geleid Intern Proces (G.I.P.)

Tips vooraf bij een Helende Reis:

 • Knikje wanneer je ergens bent, een emotie vind of… (coach: checken)
 • Soms hardop iets zeggen (coach: hier dan om vragen)
 • Snelheid, tempo oké? (coach: na eerste stap checken)

The Journey stap 1: Accepteer dat wat er is

We gaan ons richten op ons gevoel… Als je nog niet precies weet wat je nu voelt is dat prima. Dat is normaal. Ga lekker zitten en sluit je ogen. Met je ogen dicht kan je je beter op jezelf concentreren. Maak maar heel veel ruimte om je heen… Eindeloos naar alle kanten.. voor je… achter je… boven je en diep naar onderen.. Overal is ruimte als een heelal om je heen… Voel jezelf volledig vrij en tot rust komen en accepteer dat alles er mag zijn… Adem 3x kort in en lang uit.

Maak je hart nu heel groot.. zo groot dat er ruimte is voor alle emoties die je ooit gevoeld hebt… Je liefde is eindeloos… Richt je aandacht nu op je lichaam… Stel je voor dat er in je lichaam allemaal gevoelens en emoties zijn. Ze gedragen zich als spelende kinderen… Sommigen zijn druk en aanwezig… ze vragen je aandacht… Anderen zijn stiller en subtieler… Ze zijn verlegen en hebben zich verstopt op geheime plekken. Dus scan je lichaam nu en onderzoek welke gevoelens je in je lichaam tegenkomt… Voel je ergens spanning of een knoop in je lichaam? Ga er dan met liefde naar toe en verwelkom de emotie… zeg dat alles er mag zijn… Sommigen heb je vaak afgewezen en weggedrukt maar nu geef je ze een warm welkom…  Omring ze met je liefde en zeg dat het veilig is om er te zijn. Voel je gevoelens… Als je voelt dat je ergens van weg wilt of een emotie wilt ontwijken, herken dit dan… erken het… Het is een normale reactie… Ga er met je liefde naartoe.. Ook als je weerstand voelt… het is goed… de weerstand hoeft je niet meer te beschermen… het is veilig en je accepteert dat er weerstand is… Omvat het en verzacht het met je liefde en aandacht…

Richt je aandacht weer op je lichaam en op alle gevoelens die er zijn… Verwelkom ze allemaal en vraag je dan af:  Welke emotie is het sterkst? Welke vraagt NU je aandacht en hoe zou je deze noemen? (coach: schrijf op)

The Journey stap 2: Je emotionele route volgen

Nu je dit gevoel gevonden hebt; laat je het er helemaal zijn… laat het op een rustige manier sterker worden… Waar voel je het in je lichaam? Maak het groter, duidelijker aanwezig en sterker.. voel wat je voelt.. Als het gevoel sterker wordt en het duidelijk is, vraag je dan af wat er in het hart, en daarmee in de kern, van het gevoel is…? Ontspan jezelf en open je. Geef je helemaal over aan wat er in het hart van deze emotie is… blijf daar even en voel wat je voelt.. Welk gevoel komt er doorheen? (Tip voor de coach: geef wat tijd, vaak duurt het even, en schrijf het antwoord op)

Prachtig! … ook als het subtiel is, is het perfect! …  Waar in je lichaam voel je dit het sterkst? (coach: schrijf op) Maak het weer sterker en vraag je af: Is het puur een emotie of komen er mensen/herinneringen bij op? Zo ja, laat het me dan weten…  Zo niet, blijf in het gevoel.

@ Omring het gevoel met je bewustzijn, en laat het op een natuurlijke manier sterker worden… groter… duidelijker… mocht je weerstand voelen omring het dan met liefde… Laat het groeien en ga weer naar het hart van het gevoel… het centrum… ontspan je en voel wat er in de kern is… Blijf daar even en vraag je af… Wat is hier nu? Wat komt er omhoog in dit gevoel? Hoe zou je het benoemen en waar voel je het? (coach: schrijf het op)

Mooi! Ook als het subtiel is, is het welkom… Als er mensen of plaatjes opkomen laat het me dan weten, zo niet blijf bij het gevoel. Laat het weer groter worden… Sterker en duidelijker…  Voel! #

(coach: blijf van @ tot # herhalen, dus door de emotionele lagen heengaan. Tot de Onbekende Laag of de Bron. Moedig aan en geef vertrouwen! De onbekende Laag is herkenbaar als: vaag, leegte, ruimte, “ik weet het niet”, vastzitten, schijngevoelens, zwart gat, geen gevoel enz.

De Bron is grenzeloos, positief, overal en je maakt er deel van uit. Als de klant al in de Bron is sla je stap 3 over en ga je direct naar stap 4.)

The Journey stap 3: Onbekende Laag naar de Bron

De klant is nu in de Onbekende Laag, in welke vorm dan ook.

Geweldig! … je bent in de Onbekende Laag en je hoeft je alleen maar te ontspannen en alles te verwelkomen… Ontspan je en vertel hoe het eruit ziet… (coach: moedig aan een wees enthousiast!) Prima… maak het iets groter en groter… kijk of er grenzen zijn …  maak het groter en groter tot het eindeloos doorgaat… grenzeloos… verder en verder… Hoe zou je dit noemen? (coach: schrijf op) Als er iets doorheen kan komen wat zou dat dan zijn? Wat sijpelt er door kieren en scheurtjes? Waar vult het zich mee? Zie en voel hoe het langzaam gevuld wordt met…? Wat is hier nu? Hoe zou je dit noemen? Geweldig…

@ Laat het groter en wijder worden.. nog groter.. Waar is het? Is het binnen of buiten? Nergens of overal? Waar is het? Prachtig… Laat het wijder en wijder worden en vraag je af wat is er in de kern? In het hart? Voel je openen in de essentie en voel wat er is? Hoe zou je het noemen? (coach: schrijf het antwoord op: Als je het moeilijk kan benoemen wat komt er in je op?) Geweldig #

(coach: blijf van @ tot # herhalen tot de klant rust in de wijsheid van de Bron. Ga dan nog een laag dieper het hart van de Bron in! De Bron is altijd en grenzeloos en kan verschijnen als liefde, rust, vrijheid, god of iets anders onbeperkts waar je deel van uitmaakt.

Laat de coachee hier even rusten en het gevoel in zich opnemen)

The Journey stap 4: uit de Bron omhoog door de lagen

Nu je jezelf kent als deze … (coach: noem de coachee ervaring van de bron)

Wat zou deze bron te zeggen hebben tegen …. ? (coach: noem je coachees laatste Emotionele Laag en schrijf het antwoord op) Laat de Bron er doorheen spoelen zodat de emotie… erin kan oplossen en helen.. Ook als er geen antwoord komt is het helemaal goed. Herhaal dit voor alle lagen.

The Journey stap 5: samenzijn op het strand

Stel je in gedachten een prachtig wit strand voor aan een blauwe zee.. Het is een warme zomeravond en je loopt naar dit strand. Op het strand zie je een prachtig kampvuur waar je naar toe loopt. Stel je voor dat je jezelf ziet zoals je was op de leeftijd van de gebeurtenis die je net bij de emotie zag… Je gaat zitten en naast jou zie je jezelf zoals je nu bent… Er komt ook iemand bij zitten die je volledig vertrouwt. Een mentor, een wijze, engel of vriend (in). Nodig nu de persoon of personen uit die bij de emotie betrokken waren. Is er nog iemand die je er graag bij wilt hebben? Zie je nu iedereen in een kring zitten bij het vuur? Of weet je diep van binnen dat ze er zijn? Minimaal zijn aanwezig:

 1. Jongere jij (van het moment van de gebeurtenis)
 2. Jij van nu
 3. Jouw mentor (wat is de naam van de mentor?)
 4. De betrokkene(n) bij de emotie (wat is de naam van de betrokkene(n)?)

Het gesprek:

 1. Iedereen in de kring is in deze beschermende omgeving van liefde en acceptatie.
 2. De jongere jij heeft in het verleden pijn ervaren. Wat moet er echt nog gezegd worden vanuit die pijn? Dus de pijn die de jongere jij toen ervaren heeft?
 3. Wat heeft de jongere jij te zeggen tegen de persoon die betrokken was bij de emotie toen? (coach: moedig aan, geef tijd en richt je naar de juiste persoon/betrokkene!)
 4. Wat antwoordt deze betrokkene….? (laat het opkomen vanuit het onderbewuste)
 5. Wat heeft de jongere jij daarop te zeggen?
 6. Er vanuit gaande dat de betrokkene zijn/haar best gedaan heeft gezien de mogelijkheden die hij/zij toen tot zijn/haar beschikking had, wat antwoordt hij/zij?
 7. Wat nog meer? (coach: ga door tot alles gezegd is)
 8. Heeft de mentor/vriend nog iets toe te voegen, of een advies hoe hier mee om te gaan?
 9. Wat wil de huidige jij nog zeggen tegen…?
 10. Wat zou … (de betrokkene(n)) nog willen zeggen, niet vanuit zijn/haar persoonlijkheid maar vanuit zijn/haar ziel?
 11. Heeft iemand nog iets toe te voegen? Is alles gezegd?
 12. Wanneer de jongere jij eraan toe is, vraag dan:  Ook al is het gedrag van … op geen enkele manier goed te praten, ben je bereid hem/haar volledig en vanuit je hart te vergeven? (coach: wacht op antwoord) Vergeef hem/haar dan nu … (hardop).
 13. Is het nodig jezelf te vergeven doe het dan ook nu…

Herhaal eventueel stap 5 voor de 2e persoon/betrokkene indien aanwezig!

Nu dit vergeven is zal je in staat zijn het los te kunnen laten. Het spijt me dat je deze pijn hebt moeten doorstaan. Je had toen nog niet de beschikking over de wijsheid en de middelen die je nu wel hebt. Laat de jongere jij opgroeien met al deze bronnen tot de jij van nu. Ik beloof dat je deze pijn nooit meer hoeft mee te maken en vanaf nu wel toegang hebt tot liefde en wijsheid.

Richt je tot de mentor / vriend en bedank hem/haar, zeg iedereen gedag in de wetenschap dat je elkaar altijd weer op kunt zoeken als er iets te bespreken is.

Kom nu terug naar het heden en maak weer heel veel ruimte om je heen… Laat het groter worden… wijder… en maak weer contact met je bron van… (benoem de bron).

Dit herhaal je tot alle lagen zijn behandeld.

The Journey stap 6: door naar de toekomst

Nu je dit allemaal beleefd en geleerd hebt en je hebt weer contact met Je innerlijke Bron van… stap met je gevoel eens 1 dag de toekomst in… Voel hoe je je zou voelen.. Open je en kijk naar jezelf… Hoe voel je je? Check je lichaam. Hoe voelt het? … Mooi.

Open jezelf in je bewustzijn van over 1 maand. Voel hoe je je dan voelt.. Hoe voel je je ? Hoe gaat het met je? Hoe is het met… (je oude patroon/gedrag)? Is het er nog of wordt het al minder? … Hoe ga je er nu mee om? … Zijn er dingen aan het veranderen? … Geweldig!

Stap nu 6 maanden de toekomst in … voel hoe je je zou voelen … Hoe voel je je ten aanzien van jezelf? … Hoe gaat het in je leven? …. Hoe is het met je oude gedrag? …. Check je lichaam. Je lichaam is nu voor 70% vernieuwd. Hoe voelt dat? …

Stap nu 1 jaar de toekomst in. Je kan niet in de toekomst kijken maar check je lichaam eens: dat liegt niet! Open je in het bewustzijn van over 1 jaar… En, hoe voel je je nu? Je weet dat het lichaam zich helemaal vernieuwd heeft. Hoe voel je je ten aanzien van jezelf? …

Wat gebeurt er in je leven? .. Heb je nog een gevoel hoe het verder gaat? Twee jaar? Vijf jaar? Komt er nog iets in je op?

Heb je nog een advies of wijze raad voor jezelf? … (coach: schrijf dit op!)

Kom weer terug in het NU en weet dat het helingsproces al begonnen is en gewoon doorgaat zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Net zoals je hartslag en je ademhaling gaat het lichaam door zonder dat je ergens aan hoeft te denken. Je kan het genezingsproces ondersteunen door je Innerlijke bron mee te nemen naar je leven van NU…

Als je er klaar voor bent mag je nu je ogen langzaam weer openen…