NLP Technieken en begrippen

Je doel bereiken

Sleutels voor een haalbare uitkomst en succes

Om een gewenste situatie te bereiken (een doel) is het belangrijk om de volgende voorwaarden na te streven:

 1. Je doel kennen (wat wil je exact bereiken): Een doel geeft richting. Weten waar je heen wilt is de eerste stap.
 2. Actie ondernemen: Binnen NLP is gedrag leidend. Mooie woorden en ideeën leiden nog niet tot resultaat. Welk gedrag helpt jou je doel te bereiken, welk gedrag leidt je af je doel te bereiken? Kijk eerlijk naar je eigen gedrag. Een ander gedrag geeft een ander effect. Gedrag wat zich telkens herhaalt noemen we een pa­troon. Ook patronen kunnen worden doorbroken.
 3. Zintuiglijke scherpzinnigheid : Alle informatie komt via onze zintuigen bij ons binnen. Wat is mijn interne representatie met betrekking tot de huidige situatie en de gewenste situatie? Wat weerhoudt mij precies? Wees zo zintuigelijk specifiek mogelijk.
 4. Flexibel gedrag: De meest flexibele beheerst het systeem. Het veranderen van gedrag zal leiden tot nieuwe inzichten en andere resultaten. Reflecteren en analyseren gaat je helpen steeds dichter bij je doel te komen
 5. Handel vanuit een excellente fysiologie en psychologie: Onze interne representatie staat in relatie tot stemming en fysiologie. Stemming stuurt gedrag! Een optimale lichamelijke conditie is een voorwaarde voor een optimale psychische conditie en omgekeerd.

 

In 12 stappen je doel bereiken

Met de volgende vragen kun je in 12 stappen scherp krijgen wat je precies wilt bereiken, weet je wanneer je het bereikt, wat je tegenhoudt en uiteindelijk wat je zou kunnen helpen om het te bereiken.

 

 1. Wat wil je precies bereiken? Positief geformuleerd (wat wil je wel i.p.v niet).
 2. Benoem de huidige situatie en verbind je er mee.Waar sta je op dit moment? Wat ervaar je in dit moment? Wat is hier niet wenselijk aan?
 3. Benoem de gewenste situatie. Wat zou je zien, horen, voelen enz. wanneer je dit bereikt hebt? Hoe zou het voelen als je het “nu” zou hebben? Maak het onweerstaanbaar, zeer wenselijk. Verbind je er mee. Plaats het in de toekomst (gedissocieerd) en visualiseer het.
 4. Benoem de bewijsprocedure. Hoe weet je wanneer je je doel bereikt hebt? Waar merk je het aan?
 5. Is het doel 100% wenselijk voor je (totaal congruent)? Wat zal dit doel/deze uitkomst je opleveren of mogelijk voor je maken? Welk gevoel gaat daar mee samen?
 6. Heb je het zelf in de hand? Is het doel alleen van jou afhankelijk?
 7. Is de context duidelijk? Waar, wanneer, hoe en met wie ga je het halen?
 8. Wat weerhoudt je om dit doel nu al te bereiken? Of wat weerhoud je om nu stappen te zetten om dit te behalen?
 9. Welke hulpbronnen / middelen heb je nodig om je doel te bereiken? Wat heb je nu nodig om de eerste stap te zetten? Heb je dit ooit eerder gehad of gedaan? Ken je iemand die dit heeft of doet?
 10. Is het ecologisch voor je? Met welke bedoeling wil je dit bereiken? Welke voor- en nadelen levert het voor je op? Welk hoger doel dient het? Wat win of verlies je als je je doel hebt bereikt?
 11. Test: stel je nu nog eens voor dat je je doel hebt bereikt? Wat zie, voel en ervaar je nu? Wat merk je? Wat valt je op? Is er iets veranderd?
 12. Wat is je eerste stap?

 

Ecologie check

Ecologie is de leer van de consequenties: levert het bereiken van dit doel nog eventuele problemen op? Het zou kunnen betekenen dat je bepaalde zaken niet langer meer kan behouden als je je gewenste doelstelling(en) wilt behalen. Belangrijk om je doel te toetsen op een groter geheel. Je kunt dit doen met de volgende 4 vragen vanuit het werk van Descartes, ook wel “cartesian coördinates” genoemd:

Cartesian Coördinates: 4 vragen

Wat gebeurt er als je het bereikt?

 • Zijn er negatieve effecten aan dit doel?
 • Wie zou problemen hebben met jouw doel?
 • Wat raak je kwijt door dit doel?
 • Welke bezwaren kun je je nog voorstellen?
 • Wat win of verlies je als je je doel bereikt?
 • Kan het bereiken van het doel andere mensen schaden?

 

Wat gebeurt er niet als je het bereikt?

 • Wat krijg je niet, ook al heb je je doel behaald?
 • Wat zou je moeten loslaten of opgeven om je doel te halen?

 

Wat gebeurt er als je het niet bereikt?

 • Stel je zou het niet of niet volledig zou halen, wat zou dat betekenen?
 • Zou je kunnen leven met het feit dat je het niet gehaald hebt?
 • Wat is daar precies erg aan?

 

Wat gebeurt er niet als je het niet bereikt?

 • Deze vraag bouw je op uit 2 delen:
  • Stel je zou het niet of niet volledig halen, wat zou dat betekenen?
  • Wat heb je dan niet?

 

Meer weten over doelen bereiken?

Leer je doel SMART maken. Dit vergroot de kans dat je het daadwerkelijk gaat realiseren. Lees meer over SMARTI of over Werken met End state energy bij het behalen van doelen.