NLP Technieken en begrippen

'I wonder...' strategie

'Ik vraag me af...' strategie

Wanneer je vast komt te zitten en niet meer weet wat je kunt doen, realiseer dan dat enkel het bewuste deel van jouw bewustzijn deze blokkade oproept. Jouw onderbewuste weet alles en geeft jou alles. De "I wonder" strategie geeft ons toegang tot ons onderbewuste en laat antwoorden op vragen naar boven komen, dus geeft oplossingen.

  1. Bepaal het blokkerende proces. Waar en/of wanneer loopt mijn denken vast, wanneer heb ik geen oplossingen tot m'n beschikking. Benoem een proces waar ik in de voortgang van mijn interne processen geblokkeerd wordt.
  2. Vorm beelden van huidig en gewenst. Vorm een beeld van de huidige situatie (waar ben ik nu...) en de gewenste situatie (waar wil ik naar toe...)
  3. Stel jezelf de "I wonder"- vraag. Wees benieuwd hoe je van de huidige situatie naar de gewenste situatie komt, door jezelf de "I wonder ....." vraag te stellen. " Ik vraag me af hoe... ik de volgende stap kan zetten die me naar de gewenste situatie brengt. Laat het antwoord opkomen uit je onderbewuste."  Maak desnoods ruimte voor je onderbewuste, maak je hoofd als het ware leeg, visualiseer een wit licht en laat de beelden opkomen.
  4. Respecteer alle tijd. Is het antwoord van je onderbewuste direct toepasbaar dan kun je meteen met het antwoord aan de slag. Zo niet, gebruik dan die informatie om specifieke vervolgvragen te stellen. Ga "downchunken", totdat je een voor jou bruikbaar antwoord krijgt en weet wat je kunt ondernemen. Gebruik naast de visuele weergaven ook auditieve en kinesthetische impulsen die kunnen leiden tot oplossingen. Ga staan en wacht tot je antwoorden hoort (uit je onderbewuste) of gevoelens en bewegingen in je ervaart.