NLP Technieken en begrippen

G.I.P.

Geleid intern proces (G.I.P.)

Een GIP, ook wel een geleid intern proces, kun je zowel individueel als binnen groepen inzetten. Het is een soort van geleide meditatie ondersteund met visualisatie. Met een GIP kun je iemand volledig laten associëren in een staat van Zijn die wenselijk is. Dit kan op basis van eerdere ervaringen/herinneringen uit het verleden. Het kan ook in een nieuwe nog te ervaren staat van zijn richting de toekomst. Het helpt bij het installeren van nieuwe positieve gevoelens en bekrachtigende overtuigingen.

In combinatie met Milton taalgebruik kunnen sterke visuele beelden worden opgeroepen (herinneringen of constructies) ondersteund met geluiden, stemmen, interne dialogen en gevoelens.

Wanneer een G.I.P. te gebruiken?

  • Activeren van hulpbronnen (overbrengen in gewenste situatie)
  • Versterken van groepsrapport
  • Toedienen van onbewuste suggesties; “zaaien”

Stappen voor een G.I.P.

  1. Richt de aandacht naar binnen, door bijvoorbeeld de aandacht te richten op lichamelijke processen (o.a. ademhaling, gevoel, wat is er nu?).
  2. Geef een overzichtskader: dus de levenslijn met de jongere zelf (verleden), de volwassene (hier en nu) en oudere zelf (toekomst).
  3. Zoek naar hulpbronnen, laat hulpbronnen zoeken waar men zich krachtig in voelt in de betreffende context.
  4. Intensiveer de hulpbronnen, gebruik zintuiglijke waarneming, eventueel de submodaliteiten.
  5. Stem de hulpbronnen af, breng de hulpbronnen uit het verleden of eventueel de toekomst naar de betreffende context toe, dus naar de gewenste situatie. Zorg voor een goede verbinding.
  6. Richt de aandacht naar buiten, neem de tijd om de ervaring af te ronden en kom terug naar het hier en nu.

Voorbeeld G.I.P.

“Ga ontspannen zitten en sluit je ogen. Haal nu 3x diep adem en laat bij iedere uitademing alles los….. Voel hoe je bij iedere ademhaling verder ontspant…. Steeds dieper, en dieper….  Merk op hoe makkelijk je alles van je af kunt laten glijden… Alles wat je zojuist nog bezig hield is op dit moment niet meer belangrijk. Blijf rustig en diep doorademen en voel hoe je steeds verder en dieper ontspant. Al je acties en zorgen kun je nu loslaten en van je af laten glijden…..

(kalibreer of iemand werkelijk ontspant, let op ademhaling, lichaamshouding en eventuele oogbewegingen. Neem meer tijd als dit nodig is. Ga door in Milton taal om ontspanning op te roepen)

Denkbeeldig verlaat je jezelf en hang je boven je eigen lichaam…. Visualiseer nu jouw tijdslijn. Merk op dat die tijdslijn teruggaat naar het verleden en tevens ook doorloopt naar de toekomst. Ervaar nu hoe makkelijk je boven die lijn kunt zweven en bewegen.

Ga nu terug naar een eerder moment in je leven. Je zweeft boven jouw tijdslijn rustig terug naar een moment waarop je volledig was…… Onder je zie je nu hoe je in dat moment volledig bent. Zak nu langzaam in dat moment. Ervaar het opnieuw… Ervaar hoe je je daar voelde. Wat merk je? Wat valt je op aan de wereld om je heen? Wat zeg je tegen jezelf? Hoe voelt je lichaam nu? Waaraan merk je dat je volledig in deze “staat van zijn” bent…..?

Hou nu deze staat van zijn vast. Blijf bij dit gevoel. Merk op hoe makkelijk je nu opnieuw uit dit moment kunt stappen en er weer opnieuw boven kunt zweven, terwijl je het gevoel meeneemt zweef je rustig terug naar het hier en nu. Terwijl je het gevoel vast blijft houden denk je aan een toekomstige situatie waarin je.

Zweef nu rustig naar die gewenste situatie in de toekomst. Je neemt het goede gevoel mee naar jouw toekomst. Langzaam maar zeker wordt het beeld steeds scherper. Je ziet jezelf nu volledig in die nieuwe situatie waarin . Terwijl je het goede gevoel vast blijft houden stap je in die nieuwe situatie waarin je volledig blijft. De wereld ziet er nu hetzelfde uit als tijdens jouw eerdere ervaring . Merk op aan jezelf hoe je volledig congruent en vol vertrouwen in deze NIEUWE situatie staat…..

Kom nu rustig terug naar het hier en nu…. Kom maar rustig terug terwijl je alle inzichten en positieve gevoelens meeneemt. Kom maar terug….”

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com