NLP Technieken en begrippen

Frames (kaders)

Werken met Frames

De inventarisatie van het probleem model (huidige situatie) en het outcome model (gewenste situatie) levert informatie op. Deze informatie kun je kaderen. Binnen NLP worden diverse frames gehanteerd.

In onderstaande volgorde kan informatie verzameld worden.

  • Outcome frame: Wat wil je?
  • Bewijs frame: Hoe weet je dat je het doel bereikt hebt?
  • Context frame: Waar, wanneer, met wie heb/wil je dat?
  • Ecologie frame: Hoe zal dat jouw en/of andermans leven beïnvloeden?
  • Resource frame: Welke vaardigheden, hulpbronnen heb je nodig?
  • Problem frame: Wat houdt je tegen?

Drie aanvullende hulpmiddelen om de ander te leiden van de huidige situatie naar de gewenste situatie zijn:

Backtrack frame

Met het backtrack frame vat je tijdens het gesprek (in delen) samen wat de ander verteld heeft, wat jij begrepen hebt uit het verhaal van de ander. Gebruik daarbij sleutelwoorden en predicaten van de ander. Het backtrack frame versterkt het rapport, houdt het gesprek zuiver en kan nieuwe informatie naar boven brengen. Lees hier meer over backtracking.

As if frame

Het as if frame is vooral geschikt wanneer de ander niet precies weet of zij/hij dat doel wel bereiken wil, of geen duidelijk beeld van een doel heeft. Door iemand te brengen in “alsof je er bent” krijgt die ander informatie die hij op een andere wijze niet krijgt. Het is een (ecologie) check en tegelijkertijd een antwoord op de vraag: “wil ik dit wel?” Dit zonder oordelen en rationele argumenten. Lees hier meer over het As-if frame (Als-of kader)

Contrast frame

Een contrast bestaat uit de vergelijking van twee gelijkwaardige situaties die een verschillende respons oproepen. Bijvoorbeeld een onderhandeling met zelfvertrouwen en een onderhandeling zonder zelfvertrouwen. Het contrast frame brengt het bijzondere karakter van een probleem in beeld. Vragen: wat kun je daar wel, wat doe je daar niet enz. Het contrast frame leent zich goed om te werken met submodaliteiten.

Met de meta-model uitdagingen test je de antwoorden op hun welgevormdheid. Op deze wijze test je de verschillende niveaus van een situatie. De techniek om te veranderen van niveau heet chunking.

Meer weten?

Hieronder tref je aanvullende en verdiepende onderwerpen: