NLP Technieken en begrippen

Feedback

Feedback geven

Feedback is de boodschap die we iemand teruggeven over het gedrag of de prestatie van die betreffende persoon. Het is een korte boodschap over ‘hoe’ jij de ander ervaart. Het is een zeer krachtige manier om mensen uit te dagen en te laten groeien. Dit met de intentie om de ander meer bewust te maken van zijn of haar onbewuste patronen. Feedback is daarmee zeer persoonlijk (vanuit de gever). Je geeft de ander iets terug over jouw model van de wereld. Feedback is geen vaststaand feit. Het zegt soms meer over jezelf (de feedbackgever) dan over de ander (de feedbackontvanger).

Feedback ontvangen (acceptatie)

Je denkt bij feedback misschien dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is vooral: welgemeende en gerichte complimenten en verbeteringsmogelijkheden aangeven. Wanneer we feedback kunnen zien als een cadeau om verder te groeien naar excellentie in communicatie zullen we het anders ervaren dan wanneer we het zien als commentaar.

De acceptatie van feedback valt en staat met de manier waarop we feedback geven. De meeste mensen hebben meer problemen met de manier waarop ze iets wordt teruggegeven (hoe?), dan de inhoud van de boodschap (wat?).

Positief verwoorden van feedback

Ons onderbewuste kan het woord ‘niet’ niet verwerken. Daarom is het krachtiger en effectiever om je feedback positief te verwoorden. Dus dat wat iemand zou kunnen verbeteren (bereiken) in plaats van dat waarmee iemand zou moeten stoppen (vermijden).

Verschil feedback en kritiek

Het verschil tussen feedback en kritiek is dat je bij kritiek iemand als persoon of iemands  gedrag afkeurt zonder oplossingen aan te reiken. Nogmaals: een goede feedback heeft de intentie om de ander te laten groeien; je geeft mensen iets mee en pakt niet iets van ze af!

Wanneer geef je feedback?

Het is belangrijk om feedback zo snel mogelijk te geven nadat iets zich heeft voorgedaan waarop je feedback zou willen geven. Het meest krachtige is in het moment dat het zich voordoet. Echter, de praktijk leert dat het ook belangrijk is dat de feedbackontvanger openstaat om feedback te ontvangen. Vanuit dat oogpunt is het soms beter om even te wachten, echter niet te lang. De ontvanger bevindt zich inmiddels weer in een andere staat van zijn (andere gevoelsstaat) en kan zich zaken minder goed herinneren.

Vooronderstellingen van NLP die direct verband houden met feedback

  • Er is geen mislukking, enkel feedback.
  • De betekenis van jouw communicatie is de feedback die je krijgt.
  • Je kunt ‘niet’ niet communiceren (je beïnvloedt altijd).
  • De wet van oorzaak en gevolg, aan welke kant sta jij?
  • Elk gedrag heeft een positieve intentie.
  • Elke keuze is de beste keuze op dat moment.
  • Woorden hebben geen absolute betekenis, ze zijn afhankelijk van de context.

Ontwikkeling door feedback

Feedback is net als alle communicatie ook tweerichtingsverkeer. Door anderen feedback te geven, laat je ze kennis maken met je eigen opvattingen en waarden. Zij reageren daar weer op vanuit hun eigen waarden en normen stelsel. Niemand heeft het goed of fout, maar belangrijk is het wel elkaar goed te verstaan. Dat maakt ontwikkeling van jezelf als persoon mogelijk.