NLP Technieken en begrippen

Ethiek en principes

Ethiek en principes binnen NLP-NU

Binnen NLP-NU vinden we ethiek erg belangrijk. NLP-NU hanteert de richtlijnen die door Arcturus (Eric Schneider) worden uitgedragen aangevuld met onze eigen ideeën over de ontwikkeling van mensen en een nuchtere vorm van spiritualiteit. Deze richtlijnen vormen een ‘moreel anker’ voor onszelf en iedere student die met de NLP-NU Practitioner of Master stof aan de slag gaat in zowel privé als zakelijke omgevingen.

 • Toon respect voor ieder individu en levend wezen in woord en daad. Behandel ieder vanuit waardigheid, respect en integriteit. En daarmee ook jezelf.
 • Pas nooit interventies toe die schadelijk zijn voor een individu of de omgeving van een individu.
 • Houd vertrouwelijkheid van iedere coachee/cliënt strikt intact.
 • Zet NLP nooit in ten koste van de ander en/of ter verrijking van jezelf (manipulatie).
 • Streef naar ontwikkeling, zelfredzaamheid en autonomie van ieder individu. Respecteer het recht op informatie, groei en keuzevrijheid van ieder in dit proces.
 • Bij fysieke pijnen, of heftige mentale/emotionele klachten verwijs je iemand altijd naar professionele zorg of een dokter. Coaching houdt op wanneer iemand niet meer zelfredzaam is.
 • Een Practitioner of Master certificaat geeft je niet het recht jezelf Psychotherapeut te noemen.

Binnen NLP-NU hanteren wij naast bovenstaande ethiek ook een aantal principes. Deze principes vertegenwoordigen het DNA van Training-NU en NLP-NU.

We vinden het belangrijk dat externe coaches/trainers en mensen die zich bij onze organisatie  aansluiten vanuit dezelfde principes werken:

 • Zuivere intentie
  Wij werken vanuit een zuivere intentie, verbonden met ons hart.
 • Integrale aanpak
  We hanteren een integrale aanpak op:

  • denken (hoofd / IQ)
  • voelen (emotie / EQ)
  • handelen (fysiek / FQ)
  • bezieling (spiritueel / SQ)
 • Integratie van inzichten (hoofd & hart verbonden)
  Het integreren van inzichten in denken, voelen, en handelen zal leiden tot congruentie, heelheid en een duurzame verandering in houding en gedragspatronen.
 • Intrinsieke motivatie
  Motivatie van binnenuit zal leiden tot het nemen van verantwoordelijkheid en werken vanuit flow.
 • Verbinding en leiding
  Ieder individu, groep of team is uniek. Vanuit respect, verbinding en het optimaal benutten van elkaars talenten helpen wij onze deelnemers en klanten, zodat zij zelfstandig hun doelen kunnen realiseren.
 • Potentieel en focus
  Wij maken het aanwezige potentieel vrij om vanuit bewuste keuzes en focus betere (zakelijke) resultaten te bereiken.
 • Waarde toevoeging
  Alles wat we doen is gericht op het toevoegen van waarde en bewustzijn om vooruitgang en vernieuwing in de wereld te creëren.