NLP Technieken en begrippen

Droomdagboek

Houd een droomdagboek van je doelen bij

Heb je ooit een afspraak gemaakt en vergat je die te noteren? Wat gebeurde er? Kwam je je afspraak na? Zo ja, dank dan je onderbewuste voor zijn oplettendheid. Zo nee, heb je er dan een les uit geleerd en noteer je nu altijd je afspraken?

Beschouw een doel als een afspraak met een gewenst resultaat en noteer het. Als je succesvol wilt zijn in het behalen van je doelen dan is het noteren van je doelen, tot actie overgaan om ze te bereiken en elke dag aan je plannen werken het belangrijkste.

Doelen dagboek

Neem een paar terreinen in je leven waarop je graag doelen wilt verwezenlijken. Dit kost wel wat tijd en we vragen je dan ook om er de tijd voor te nemen en elke fase te doorlopen. Wat je hier namelijk doet is het ontwerpen van de toekomst waarin je wilt leven. In wezen ga je je eigen droomdagboek maken en vullen met je eigen dromen en doelen.

Stappenplan: Hoe maak ik een droomdagboek?

  1. Schaf een mooie map aan, zo mooi dat het een genot is om er elke dag mee te werken. Koop ook een paar gekleurde schutbladen.
  2. Teken een Wiel des Levens (Levenswiel) (zie onder) en vul dat in.
  3. Kies een paar terreinen in je leven die je wilt ontwerpen of opnieuw ontwerpen en geef elk schutblad de naam van het terrein waaraan je wilt gaan werken. Je kunt bijvoorbeeld om te beginnen aan één of twee terreinen gaan werken.
  4. Bedenk een paar doelen op elk terrein. Denk zowel aan doelen op lange termijn (vijf jaar of meer) als doelen op de korte termijn (zes maanden tot een jaar)
  5. Pas het vormvoorwaardenproces op je doelen toe.
  6. Noteer je doelen plus de datums waarop je ze wilt hebben verwezenlijkt
  7. Splits je doelen op in maand-, week- en dagdelen en noteer ze tezamen met hun datums in je dagboek. Misschien wil je ze nog verder onderverdelen. Gebruik dan dezelfde kleur.
  8. Voordat je gaat slapen bekijk je elke avond je doelen (waarvoor je slechts een paar minuten nodig hebt) en maak je een lijstje van wat je de volgende dag gaat doen om je doelen te bereiken.

Proef het genot van het gevoel iets te hebben bereikt wanneer je de doelen hebt doorgestreept die je hebt gehaald, en tel je zegeningen.

 

Doe-het-zelf persoonlijk Jaarplan (o.b.v. de logische niveaus)

Wil je serieus met jezelf aan de slag om nieuwe resultaten te bereiken? Download dan het GRATIS Jaarplan (zie rechterkantlijn van deze pagina). Dit plan geeft je structuur en leert je om stap voor stap met jezelf aan de slag te gaan. Je leert jezelf te onderzoeken en analyseren en weet hoe jij haalbare doelen voor jezelf kunt definiëren.
Heel veel succes met het jaarplan!
k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com