NLP Technieken en begrippen

Driver

Driving Submodality (driver)

De driver, ook wel de bestuurder genoemd, bepaalt voor een belangrijk deel de weergave van andere submodaliteiten. Het is de meest dominante submodaliteit. Wanneer we bij een vervelende of negatieve herinnering de driving submodality vinden, veranderen de andere submodaliteiten mee.

We vinden de “driver” door eerst de submodaliteiten van een bepaalde ervaring (bijvoorbeeld een negatieve ervaring) te contras­teren met een andere ervaring (positieve ervaring).

Vervolgens worden de afwijkende submodaliteiten één voor één veranderd en gaan we daarbij na of andere submodaliteiten mee verande­ren. Wanneer andere submodaliteiten mee veranderen dan hebben we de driver gevonden. Door daarna simpelweg de driver te veranderen geven we een totaal andere emotionele beleving/betekenis aan een (negatieve) ervaring.

Mapping across: de driver vinden

Een negatieve ervaring heeft de volgende afwijkende submodaliteiten naast een positieve ervaring. Begin eerst met een contrast analyse. Stel;

  • De submodaliteiten uit de negatieve ervaring zijn: zwart/wit, stilstaand, dof/mat
  • De submodaliteiten uit de positieve ervaring zijn: kleur, snel bewegend, helder

Nadat je deze submodaliteiten hebt vastgelegd in je contrast analyse
(positieve vs negatieve ervaring) kun je deze gaan wijzigen. Dit heet: “Mapping across”. Laat iemand de negatieve situatie nogmaals visualiseren. Selecteer een van de contrasterende submodaliteiten en verander deze denkbeelding. Dus verander “Dof/mat” uit de negatieve ervaring in “Helder”. Wanneer de overige negatieve submodaliteiten niet veranderen, dus alles blijft verder “Zwart/wit” en “Stilstaand”, dan is “Dof/mat” niet de driver.

Laten we dit nogmaals doen. Maar dan veranderen we “Zwart/wit” naar “Kleur”. Wanneer op dat moment de hele negatieve ervaring qua submodaliteiten verandert in positieve submodaliteiten hebben we de driver te pakken! De eerdere negatieve ervaring ziet er uit als een positieve ervaring in een helder, kleurrijk en bewegend beeld. Op zo’n moment is Kleur” de “Driver”.

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com