NLP Technieken en begrippen

SMARTI doelen

SMARTI doelen formuleren

Onderstaande tabel zullen je helpen om je doelen smarti te formuleren:

S = Specifiek en simpel

 • Is mijn doel specifiek geformuleerd?
 • Waar, hoe en met wie wil ik mijn doel bereiken?
 • Is de context duidelijk aangegeven?
 • Is mijn doel eenvoudig, simpel (eenduidig) weergegeven?

M = Meetbaar en zinvol

 • Is mijn doel toetsbaar?
 • Hoe weet ik dat ik mijn doel bereikt heb?
 • Wanneer heb ik het bereikt (als “wat” er is)
 • Wat betekent dat voor mij? Is dat voor mij zinvol?

A = Alsof het nu is en haalbaar

 • Als ik het nu zou hebben, wil ik het dan nog?
 • Acht ik dat doel haalbaar?
 • Heb ik dat binnen mijn eigen controle?
 • Is het wenselijk binnen alle gebieden van mijn leven?

= Realistisch & ecologisch verantwoord

 • Is het een realistisch doel, past het binnen m'n “omgeving”?
 • Is het doel ecologisch voor mij op dit moment?
 • Heeft het negatieve consequenties voor mij of anderen?
 • Vind ik het verantwoord om dit doel te bereiken?

T = Tijdsaanduiding en positief geformuleerd

 • Heb ik een tijdsframe aangegeven (toekomst)?
 • Wanneer wil ik het doel bereiken, wanneer heb ik het bereikt?
 • Is het doel in positieve termen weergegeven?
 • Geef ik aan wat ik wel wil in plaats van wat ik niet wil?

= Inspirerend

 • Draagt het bij aan een hoger doel?
 • Krijg ik er zin in en meer energie van als ik er mee bezig ben?