NLP Technieken en begrippen

Deelpersoonlijkheden overeenstemmen - Herkenning

De eerste ontwikkeling van een nieuwe deelpersoonlijkheid en haar aanvankelijke strijd om zichzelf uit te drukken vindt vaak buiten iemands bewustzijn plaats. Men wordt zich pas bewust van de situatie, nadat een zekere ontwikkeling heeft plaatsgevonden en in vele gevallen slechts wanneer de strijd een acuut stadium heeft bereikt.

Zo'n late herkenning maakt het proces van harmonisatie veel moeilijker dan nodig is. Als we nieuw opkomende deelpersoonlijkheden eerder zouden herkennen en hun gedrag en behoeften zouden begrijpen, zouden we conflicten kunnen minimaliseren en hun groei in harmonie met andere deelpersoonlijkheden bevorderen en zo de basis leggen voor hun latere integratie binnen de persoonlijkheid. Dan kunnen we veel onnodige pijn en het verlies van veel kansen vermijden en helpen om ons leven op een steeds meer harmonieuze en zinvolle manier te laten voortgaan.

Het is normaliter vrij gemakkelijk om verschillende deelpersoonlijkheden van onszelf te herkennen. Voor de meeste van ons komen zij overeen met onze innerlijke ervaring en in zulke gevallen is alles wat er nodig is om hen te herkennen simpelweg naar hen te zoeken. Technieken van geleide fantasieën zijn bijzonder effectief en veel geleide fantasieën houden zich in hoofdzaak bezig met deelpersoonlijkheden en hun interactie.

Het is dus zelden een probleem om de meeste deelpersoonlijkheden te herkennen. In feite is het vaak minder werk om nieuwe te vinden dan om effectief om te gaan met degene die we reeds hebben herkend. Als mensen voor het eerst kennis maken met het idee om met deelpersoonlijkheden te werken, neigen ze er vaak toe om juist dat te doen en worden ze zó gefascineerd door het ontdekken van een krioelende massa van duizenden deelpersoonlijkheden, dat het meer vruchtbare werk, het begrijpen en integreren van de centrale deelpersoonlijkheden, wordt genegeerd.

Richt je op het doel

De lezer is dus gewaarschuwd voor zo'n houding, die in het beste geval verspilling van energie is, maar die ook werkelijk schadelijk kan zijn. In feite wordt er, net zoals dat bij elke andere psychologische formatie het geval zou zijn, energie toegevoegd aan de deelpersoonlijkheden, als wij er nodeloos aandacht aan schenken, hetzij door naar te veel tegelijkertijd te zoeken of zonder doelstelling te broeden op degenen waarmee we gekozen hebben te werken.

Wanneer dit geruime tijd gedaan wordt, bijvoorbeeld verscheidene maanden, met nadruk op de bestaande situatie, meer dan op de verandering die we zouden willen zien, is het resultaat louter een groter worden van de omvang van de moeilijkheden, zonder dat de situatie verbetert. In extreme gevallen kan dit leiden tot een uitkristalliseren van de status quo.

Zelfs het geven van een naam aan een deelpersoonlijkheid kan soms bijdragen tot het handhaven van de status quo, ofschoon benaming bruikbaar kan zijn om de verschillende deelpersoonlijkheden te onderscheiden en een directer contact te krijgen met de essentiële kwaliteit. Dus zal "de zoeker" het erg moeilijk vinden om zijn zoeken te beëindigen, "de aap" zal door zijn naam aangemoedigd worden om een dier te blijven en "het kreng" zal zich het meest levendig voelen wanneer het echt krengerig is.

Daarom is het goed om bereid te zijn de namen van deelpersoonlijkheden te veranderen wanneer ontdekt wordt dat de naam een obstakel is voor haar groei.

Zoals gezegd, is het niet aan te raden met te veel deelpersoonlijkheden tegelijkertijd te werken. Ervaren mensen, die veel oefening hebben in het omgaan met hun deelpersoonlijkheden, kunnen misschien een stuk of zes van hen op het spoor blijven, waarvan sommigen slechts zijdelings.

Hoewel het onmogelijk is om algemene regels te stellen, maakt de existentiële situatie zelf vaak duidelijk welke deelpersoonlijkheden aandacht nodig hebben. Als dit niet duidelijk is, nadat men een paar deelpersoonlijkheden herkend heeft, is het beter als men zich aanvankelijk op een of twee van hen concentreert. Misschien degenen die de meeste energie schijnen te hebben of nieuwe opkomende kwaliteiten die men wil ontwikkelen, of de meest acute behoefte: degene die, met andere woorden, het meest centraal zijn op dat moment.

Natuurlijk moet deze keuze niet op een te strakke manier gebeuren en het is verstandig zich altijd open te stellen voor een nieuwe deelpersoonlijkheid die om een goede reden gehoord wil worden.

Over het algemeen zijn een goed verstand en een goed gevoel voor humor de beste richtlijnen, terwijl men ervaring aan het opbouwen is. Een ietwat lichtvoetige benadering is van groot belang in het werken met deelpersoonlijkheden.