NLP Technieken en begrippen

Communicatie proces

Wat is een communicatie proces? (zenden-ontvangen)

Rapport is de basis van communicatie bij het overbrengen van berichten. Met of zonder doel, bewust of onbewust. Het overbrengen vraagt altijd om een actie van twee mensen.
 
Communicatie is een proces waarin een boodschap wordt verzonden, de ander de boodschap innerlijk verwerkt (een interne voorstelling maakt) en op basis daarvan weer een reactie geeft. Als twee mensen communiceren, beïnvloedt de een de ander. Plaatsen we dat proces in het communicatiemodel, dan verwerken we de boodschap door onze filters, maken er een interne voorstelling van en communiceren onze reactie terug door gedrag. Om die reden wordt wel gezegd dat het een circulair proces is.

 
 

Naarmate de boodschapper en de ontvanger met meer respect en met wederzijdse ontvankelijkheid betrokken zijn zal de communicatie beter verlopen. Immers, mensen die echt betrokken zijn bij de boodschapper en diens boodschap zullen eerder openstaan voor elkaars suggesties, opvattingen en ideeën. Mensen zijn bereid jou te volgen als jij bereid bent de ander te volgen, en mensen houden van mensen die zijn zoals ze zelf zijn. Op onbewust niveau weten we dat allemaal. We sluiten ons het liefst aan bij de mensen die ongeveer hetzelfde model van de wereld hebben als wij.

Rapport bij communicatie

Rapport is een proces van ontvankelijk voor elkaar zijn en betekent niet noodzakelijkerwijs dat men het eens is met de mening en het gedrag van de ander. Rapport kenmerkt zich doordat er interactie tussen personen plaatsvindt in een sfeer van wederzijds vertrouwen en harmonie. Bovendien heeft men respect voor elkaars wereldbeeld en is men gevoelsmatig bij elkaar betrokken.

De Impact van onze communicatie

Het is dus een cyclisch proces van zenden en ontvangen waarbij het grootste deel onbewust gaat. In feite zou je kunnen zeggen dat: je kunt niet niet communiceren.
 
Voorbeeld: Stel je voor dat je de wachtkamer van de tandarts binnenkomt. Er zit al iemand. Je groet. De man groet kort terug. Hij pakt de Donald Duck van twee jaar geleden en gaat lezen. De boodschap die je krijgt lijkt misschien voor jou duidelijk. Deze man wil verder niet met je praten: hij wil niet communiceren. Toch heeft hij non-verbaal een signaal afgegeven en daarmee (bewust of onbewust) gecommuniceerd.

Uit welke elementen bestaat onze communicatie?

  • 7% Woorden
  • 38% Stemgebruik (tempo, ritme, volume, timbre)
  • 55% Fysiologie / beeld (houding, gebaren, gezicht, ademhaling)
93% van onze communicatie (stemgebruik en fysiologie) is dus onbewust. Met rapport wordt deze 93% van de communicatie tot een toegankelijk proces gemaakt.