NLP Technieken en begrippen

Alsof kader

Het “as if frame” helpt de ander om zich in te denken hoe het zal zijn als de gewenste situatie is bereikt. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en wordt er anders gekeken naar hindernissen. Dit heeft twee voordelen: 1) We ervaren of het doel inderdaad gewenst is (ecologisch) en voldoet aan alle vormvoorwaarden en 2) We ervaren het toekomstige gedrag waar we heen willen, zodat we onze interne representatie, stemming en fysiologie kunnen organiseren in de richting van de gewenste situatie en het de kans van slagen van ons doel vergroot. Het “as if frame” haalt informatie naar boven die anders niet toegankelijk is. De verzamelde informatie is niet meer gebonden aan oordelen, inschattingen en feiten, maar wordt een realistische “alsof nu” ervaring.

De volgende “as if”-situaties zijn mogelijk:

  • Tijd               : naar een tijd in de toekomst.
  • Gedrag        : het vermogen hebben om iets te kunnen/doen.
  • Persoon      : verplaats je in iemand anders met een bepaald vermogen.
  • Informatie   : stel je eens voor dat je over alle informatie beschikt.

De volgende openingszinnen zetten een “as if” in werking:

  • Stel je eens voor dat….
  • Laten we veronderstellen dat je….
  • Beeld je eens in dat….
  • Als je zou weten hoe….
  • Als je nu eens zou kunnen….

N.B.   Het “as if” frame werkt veelal als een extra hulpbron in de huidige situatie; tevens is het een toekomstige interne representatie waar je al eens bent geweest, dus vandaar gemakkelijker en zeer wenselijk wordt om (weer) te bereiken.