NLP Technieken en begrippen

Maslow

Behoeftenpiramide van Maslow

Maslow’s behoeftenpiramide beschrijft hoe je kunt groeien tot heelheid (zelfrealisatie) met als hoogste niveau Transpersoonlijke ontwikkeling, ook wel het mens overstijgende. De staat van volledig bewustzijn. In Maslow’s theorie komt er pas ruimte voor eigenwaarde (self-esteem) en persoonlijke ontwikkeling (cognitive needs) als er wordt voldaan aan de noodzakelijke behoeften op de lagen eronder. Financiële problemen, geen eten hebben, je huis verliezen, je relatie verliezen, of onveiligheid ervaren hebben daarmee direct impact op de onderste 3 lagen: de fundamentele basis van de piramide. Instabiliteit op de onderste lagen triggert een overlevingsprikkel met als gevolg vechten-vluchten of bevriezen. Zolang er problemen zijn op het gebied van veiligheid of overleven is er nauwelijks tot geen ruimte om aan persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit te werken.

Spirituele ontwikkeling

Onze ervaring leert dat bewustere mensen makkelijker omgaan met onzekerheid en tekorten. Na een proces van persoonlijke groei en bewustwording blijkt dat we meer en meer in staat zijn te vertrouwen op iets diepers. Het besef dat elke gedachte en elk gevoel komt en gaat helpt ons te relativeren. Op zo’n moment kan een mogelijk tekort (qua liefde, geld, erkenning) zelfs versterkend werken op een verder spiritueel ontwikkelingsproces. Het verliezen van een baan, een huis of een relatie wordt op zo’n moment gezien als een levensles waaruit nieuwe inzichten ontstaan om een nieuwe richting uit te gaan en bij jezelf te komen. Een van de meest belangrijke stappen naar zelfrealisatie is het loslaten van de gehechtheid aan geld, status en materie, aangezien allen vergankelijk zijn. Ze geven slechts een tijdelijke opvulling aan een behoefte.

Steven Covey vs Maslow

Steven Covey schreef eerder in zijn boeken over leiderschap dat mensen sterke leiders kunnen worden als ze in staat zijn heelheid te bereiken door zich te ontwikkelen op de 4 niveaus. Dit sluit volledig aan op de theorie van Maslow. Deze 4 niveaus zijn:

  • IQ: mind, intelligentie quotiënt
  • EQ: emotions, emotionele intelligentie quotiënt
  • PQ: physical, fysieke intelligentie quotiënt
  • SQ: spiritual, spirituele intelligentie/energie quotiënt