Bedankt voor je optie

Jouw aanmeldingsgegevens zijn met succes verzonden en door ons ontvangen. Inmiddels hebben we ook alle gegevens aan je doorgemaild. Controleer svp even of deze gegevens kloppen.

Wij zullen binnenkort contact met je opnemen over je optie op deze training. Deze blijft zonder overleg maximaal 4 weken geldig.

We hopen je snel te ont-moeten.

Met vriendelijke groet,

Het NLP-NU team

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com