Bedankt voor het downloaden van je Jaarplan

We hebben je aanvraag ontvangen en verwerkt. Het jaarplan kan ieder moment in je mailbox landen. We hopen dat je net zo enthousiast wordt over NLP als wij.

Mocht je naar aanleiding van dit plan vragen hebben of graag willen praten over onze NLP trainingen, laat het ons dan even weten.

Heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Het NLP-NU team

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com